ห้องอาหาร

Coral Room La Terrace Room

ห้องสำหรับจัดงาน

Meeting & Event room

สิ่งอำนวยความสะดวก

facilities service